Grupa VIP

Aby zostać dodanym do grupy VIP na naszym serwerze


1. Wybierz wartość i czas na jaki ranga zostanie przyznana.


2. Podaj twój numer telefonu (w formacie: 48123456789, 48 jako kod kraju musi być przed numerem telefonu)


3. Podaj swój Unikalny ID (ctrl+i)